CURSURI NOTIUNI FUNDAMENTALE DE IGIENA

Hotararea de Guvern nr. 857 / 2011, publicata in Monitorul Oficial nr. 621, din 1 septembrie 2011 reglementeaza sanctiunile aplicabile in cazul nerespectarii normelor de Igiena. Lipsa unui Certificat de instruire, privind insusirea Notiunilor Fundamentale de Igiena se pedepseste cu o amenda de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice care angajeaza si lucreaza cu personal caruia ii lipseste aceasta atestare.
In conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 1225 din 24 Decembrie 2003 si Ordinului Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului nr. 5031 din 26 Septembrie 2003, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2004:

S.C. MILLENIUM BUSINESS LUXURY S.R.L. este avizata de Ministerul Sanatatii – Directia de Sanatate Publica si Control in Sanatate Publica cu Nr. 8307 / 07.02.2013 precum si de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului – Directia Generala Management, Resurse Umane si Retea Scolara cu Nr. 31734 / 28.02.2013 sa realizeze Programe de Instruire privind insusirea “Notiunilor Fundamentale de Igiena” pentru urmatoarele module: 

MODULUL 1
Servicii de productie, depozitare, transport si comercializare a alimentelor, inclusiv alimentatie publica si colectivitatilor;

Nivelul I, durata curs 12 ore
            Instruirea managerilor, sefilor de sectie, directorilor pentru asigurarea calitatii din unitati cu profil alimentar (productie, comercializare, depozitare, transport) si alimentatie publica si colectiva;
Nivelul II, durata curs 12 ore
            Instruirea operatorilor din industria alimentara si a vanzatorilor in functie de tipul de activitate (lapte si produse lactate; carne si produse din carne; paine si produse de panifivatie; zahar si produse zaharoase etc.) si alimentatie publica si colectiva.

MODULUL 2
Servicii de curatenie in unitati de asistenta medicala, colectivitati de copii si tineri, unitati de cazare (hoteluri, moteluri, cabane etc.)

Nivelul I, durata curs 12 ore
            Instruirea operatorilor din unitati de asistenta medicala, colectivitati de copii si tineri, unitati de cazare (hoteluri, moteluri, cabane etc.)

MODULUL 3
Productia si distributia apei potabile si productia apei imbuteliate;

Nivelul I, durata curs 12 ore
            Instruirea managerilor, sefilor de sectie, directorilor pentru asigurarea calitatii din unitatile de producere si distributie a apei potabile, inclusiv a apei imbuteliate;
Nivelul II, durata curs 12 ore
            Instruirea operatorilor din unitatile de producere si distributie a apei potabile, inclusiv a apei imbuteliate.

MODULUL 4
Servicii de ingrijire corporala (cosmetica, frizerie, coafura, manichiura, pedichiura, masaj etc.)

Nivelul I, durata curs 12 ore
            Instruirea operatorilor din unitatile de ingrijire corporala (cosmetica, frizerie, coafura, manichiura, pedichiura, masaj etc.)

MODULUL 5
Servicii de tip dezinfectie, dezinsectie si deratizare.

Nivelul I, durata curs 17 ore
            Instruirea operatorilor din unitatile de dezinfectie, dezinsectie si deratizare.

            Cursul si examenul de absolvire se sustin cu cate o comisie de medici, delegata de Directia de Sanatate Publica din Bucuresti care au specialitatile –  Igiena si Epidemiologie.
            Dupa absolvire, cursantul primeste Certificat de absolvire eliberat de Directia de Sanatate Publica din Bucuresti, valabil 3 ani de la data emiterii. Valabilitatea este prevazuta in Ordinul 1225 /5031 /2003, cap. 3, art 14, alin 3.
            Introducerea perioadelor de expirare a Certificatelor de absolvire intr-o baza de date si anuntarea in timp util a cursantilor sau a societatilor din care fac parte, pentru a le reinnoi, serviciul este gratuit.

            Serviciile S.C. MILLENIUM BUSINESS LUXURY S.R.L. de instruire în domeniul igienei alimentare asigură conformitatea organizaţiei dumneavoastră cu reglementările standardelor industriale în materie de igienă alimentară. Instruirea pe care o oferim în domeniul igienei şi siguranţei alimentare minimizează probabilitatea contaminării alimentelor sau toxinfecţiilor alimentare, protejând atât publicul, cât şi reputaţia dumneavoastră.

LEGISLATIE

✓ Ordinul M.S. nr. 1955 / 11995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor;
✓ Ordinul M.S nr. 976 / 1998 pentru aprobarea Normelor de Igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea produselor cosmetice.
✓ Ordinul M.S. nr. 975 / 1998 privind aprobarea Normelor Igienico – Sanitare pentru alimente;
✓ Hotărârea nr 924 / 2005 privind regulile generale pentru igiena produselor alimentare;
✓ Ordinul M.S. nr. 536 / 1997 pentru aprobarea Normelor de Igienă şi a recomandărilor privind mediul de viată al populaţiei;
✓ Legea nr.458 / 2002 privind apa potabila, M.O. nr. 552 / 29.07.2002;
✓ Legea nr.311 / 2004 – legea apei potabile – Modifică şi completează legea nr.458- M.O.nr.582 / 30.06.2004;
✓ H.G.R. nr.974 / 2004 pentru aprobarea Normelor de Supraveghere, Inspecţie şi Monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurilor de Autorizare Sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile;
✓ Ordinul nr. 1136 din 27 iunie 2007, privind aprobarea Normelor de Igienă pentru cabinetele de înfrumuseţare corporală;
✓ Ordinul nr. 261 din 6 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia ori sterilizarea în unităţile sanitare;
✓ Ordinul nr. 232 / 4.034 din 2004 al Ministrului Sănătăţii şi al Ministrului Educaţiei şi Cercetării privind modificarea şi completarea Metodologiei pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea Noţiunilor Fundamentale de Igienă, aprobată prin Ordinul Ministrului Sănătăţii şi al Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 1.225 / 5.031/2003;
✓ Ordinul M.S. nr. 1955 / 11995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor;
✓ Ordonanta 99 / 2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata aprobata prin legii 650 / 2002 art. 5;
✓ Hotararea 857 / 24 august 2011 art. 5;
✓ Ordinul M.S. nr. 1030 / 2009 – aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populatiei;
✓ Legea nr. 98 (r1) din 10 / 11 / 1994 – Emitent: Parlamentul Romaniei intrata in vigoare: 27 / 04 / 2008 Publicatie: MOF nr. 325 / 2008 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica.

 

ACTE NECESARE INSCRIERII LA CURS

✓  Solicitare scrisa din partea persoanei fizice sau juridice;
✓  Document care sa mentioneze functia (activitatea) la locul de munca;
✓  Copie dupa actul de identitate (C.I. sau B.I.);
✓  Plata integrala cu valoarea de 100,00 lei / cursant in situatia cand cursurile se desfasuara in Bucuresti si judetul Ilfov;
✓  Plata integrala cu valoarea de 130,00 lei / cursant in situatia cand cursurile se desfasuara in localitatile din afara Bucurestiului si al judetului Ilfov.

Cursurile sunt organizate in Bucuresti, sector 5.
In functie de numarul de cursanti, cursurile si examenul se pot desfasura la sediul beneficiarului.

Contact, informatii, inscrieri: Florin IVAN

 

       Tel: 0745-012-900
 E-mail: contact@accepthoreca.ro
    Web: www.accepthoreca.ro

Inscriere ON-LINE
✓  Persoana Juridica
✓  Persoana Fizica